Een tekst, ruim gedefinieerd, is een reeks talige tekens, zoals letters, symbolen of klanken, die in een communicatieve situatie als een geheel wordt ervaren.
Een tekst kan dus zowel geschreven als ongeschreven zijn. Er zijn dus, bij de benedengrens, teksten die uit slechts één teken of klank bestaan. In vele gevallen bestaat een tekst echter uit een aantal welgeordende woorden en zinnen, die min of meer coEen illustratie is een (meestal) visuele toelichting bij een verhaal,, een beschrijving of een bewering.

Meestal is een illustratie een tekening of een toepasselijke foto bij een geschreven verhaall. De illustratie beeldt dan een fragment uit waardoor de lijn van het verhaal zichtbaar wordt voor de lezer of de sfeer van het verhaal wordt geaccentueerd. Een illustratie is dan een visuele uitleg of verduidelijking. Kinderboeken en wetenschappelijke verhandelingen worden vaak met illustraties verluchtigd.


Een illustratie is een (meestal) visuele toelichting bij een verhaal, een beschrijving of een bewering. Meestal is een illustratie een tekening of een toepasselijke foto bij een geschreven verhaal. De illustratie beeldt dan een fragment uit waardoor de lijn van het verhaal zichtbaar wordt voor de lezer of de sfeer van het verhaal wordt geaccentueerd. Een illustratie is dan een visuele uitleg of verduidelijking. Kinderboeken en wetenschappelijke verhandelingen worden vaak met illustraties verluchtigd.
plaatje, image, thought, afbeelding, foto, illustratie, reflection, kiekje, prentje, concept, design, plan, project, schets, voorstel, notion, beeltenis, icoon, portret, picture, suggestie, beeld, representatie, voorstelling, weergave, momentopname, tekening, voorbereiding.
ontwerp van websites, logo's, huisstijlen, presentaties, afbeeldingen bij presentaties, illustraties, moadboards, beeldcollages of visualisaties, concepten, flyers, brochures, visitekaartjes, reclamefolders, etiketten.
Een beeld, een plaatje, een sfeer, een geur, een herinnering. Plaatjes zeggen iets, het plaatje moet kloppen. Afbeeldingen, het beeld moet goed zijn, een pakkend plaatje, verkoopplaatjes. Formeel of informeel, uniek, authentiek, verassend, helderheid, zonder moeilijke buitenlandse woorden, of helemaal in het engels, duits of frans. Dromen, inspiratie....